Interview

** English below**

Ben je student? Onderzoeker? Of iemand anders die geïnteresseerd is in het verhaal van CSA de Wilde Peen, in land voor agroecologie, in Toekomstboeren, of in de kennis of de mening van Maria of van Klarien? Leuk! Wees welkom! Hieronder een paar dingen over hoe wij hier in staan.

Als pioniers krijgen wij regelmatig interview- en onderzoeksverzoeken. We delen graag onze kennis en ervaring. We doen dit ook graag op een manier waarin de tijd die het ons kost om jou te woord te staan in balans is met wat wij eraan hebben om mee te doen. Natuurlijk zetten wij ons ook graag in voor een betere wereld en vertrouwen we erop dat jouw onderzoek daar ook aan bijdraagt.

Onze ervaring is dat als je als onderzoeker of student een dagdeel meehelpt op de tuinderij je jouw vragen beter en scherper kan stellen, meer meekrijgt van de plek en ons als mensen, en meer snapt van de Wilde Peen, van CSA en van agroecologische landbouw. Daarom willen we je van harte aanbevelen een dagdeel mee te komen helpen naast het interviewen.

Verder vragen we je voordat je ons spreekt te kijken naar onze website, met name de pagina over solidaire vergoeding, naar agroecologie.nl, naar toekomstboeren.nl en naar urgenci.net. Verder is het belangrijk om te weten dat wij lid zijn van vereniging StreekWaar, waarin we samenwerken met andere agroecologische producenten uit de regio.

Heb je dit allemaal gelezen? Besef je dat wij het in april, mei, juni, juli en augustus super druk hebben? Wees dan van harte welkom om contact met ons op te nemen.

 

English:

Dear student, researcher or other person interested in the story of  CSA the Wilde Peen. Are you interested in land for agroecology, in Toekomstboeren, or in the knowledge or opinion of Maria or Klarien? Nice! Be welcome! Here some things to consider.

As pioneers we regularly receive interview- and research requests. We like to share our knowledge and experience. We like do to this in a way that does justice to the time it takes us to talk to you and how it helps us. Of course we also want to work on a better world and we trust you want your work to do that too.

Our experience is that if you as a researcher or student work a long for a part of the day, your questions will be sharper, you will experience more of the place and of us as people, and you will understand more what de Wilde Peen, CSA, and agroeoclogy is all about. That is why we strongly recommend to, besides from doing your interview with us, also come and work along for a morning or so.

We also ask you to before interviewing us check our website, especially the page on solidarity payment, to also check agroecologie.nl, toekomstboeren.nl and urgenci.net. It is also important to know that we are member of vereniging StreekWaar, in whichwe join forces with other agroecological producers in the  region.

Did you read all this? Are you aware that in April, May, June, July and August we are super busy? In that case: you are very welcome to contact us!