Privacy Beleid

  • De gegevens die je aan ons doorgeeft via onze aanmeldformulieren, per e-mail, of op een andere manier, gebruiken we alleen om met jou te communiceren.
  • We delen deze gegevens met niemand buiten CSA de Wilde Peen zonder jouw toestemming, tenzij een rechter ons daartoe dwingt.
  • We bewaren je gegevens zolang je oogstaandeelhouder bent. Daarna wissen we je gegevens.
  • Wanneer je geen oogstaandeelhouder bent, wissen we je gegevens wanneer je ons daar per e-mail (naar info@wildepeen.nl) om vraagt.