Solidaire vergoeding

Welke vergoeding draag ik bij aan CSA de Wilde Peen?

We werken met solidaire vergoeding. Mensen die minder te besteden hebben dragen minder bij, mensen die meer te besteden hebben dragen meer bij. We willen toewerken naar een eerlijk loon voor de voedselproducenten.

Schaal met uurlonen gekoppeld aan jaarbijdragen

Dit is een prijsschaal, bewust met open uiteinden. De genoemde bedragen zijn voorbeelden; als oogstdeelhouder besluit je zelf welk bedrag jij dit jaar wilt en kunt bijdragen.

Kijk naar je eigen inkomen en vraag je af of je dat inkomen ook gunt aan onze tuinders. Zo ja, dan kun je jouw inkomen situeren onder de schaal en boven de schaal zien welke jaarbijdrage er ongeveer bij hoort. Zit je krap, betaal dan minder. Heb je juist over, betaal dan meer. Laag of hoog, dat is allemaal goed.

Doordat er een grote inkomensspreiding is onder oogstdeelhouders, trekken hoge inkomens de gemiddelde bijdrage omhoog, en de lage omlaag. Dat is de bedoeling en dat heet solidaire betaling.

Neem je eigen financiƫle situatie dus serieus mee in je afweging. Zo organiseren we samen, op een solidaire manier, een voor ieder lonende landbouw.

Doe je mee? Hier kun je je aanmelden als oogstdeelhouder.