Solidaire Landbouw

Wij willen landbouw bij de mensen brengen, zo dat de boer en de mensen zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor de verzorging van het land en steeds bewustere keuzes kunnen gaan maken.

Op dit moment is het in de landbouw zo dat alleen voor het product betaald wordt en dat de keten (retail en verwerkers) producenten pushen om voor de laagste prijs te leveren. Andere diensten zoals schoon drinkwater, biodiversiteit, en een levende bodem worden niet vergoed en vaak zelfs belemmerd door korte termijn pachtcontracten en doordat er met heel kleine marges gewerkt wordt.

Dat moet anders.

De CSA beweging vormt een verbinding tussen burgers en boeren om samen zorg te dragen voor een schoon landschap en gezond voedsel. CSA de Wilde Peen vormt onderdeel van een landelijk netwerk van onafhankelijke CSA initatieven. Lees meer op csanetwerk.nl