Verslag jaarvergadering februari 2024

Hier volgt een beknopt verslag van wat er is besproken op de jaarvergadering van vrijdagavond 16 februari op de zolder van zorgboerderij Makandra. Er waren ongeveer dertig oogstdeelhouders aanwezig.

Update vanuit de tuinders:

 • Over de wintergroente velden: in 2023 hadden we onze winter kolen, de aardappels, en een deel van de pompoenen op land van biologische akkerbouwer/aspergeteler Han te Ronde in Wageningen. Daarnaast hadden we op het ‘krokodillenveld’, bij kennissen in Bennekom, yacon en een deel pompoen staan. Beide contacten zijn heel positief. Hoeveel plek Han voor komend jaar heeft is nog even de vraag. Er lopen nog een paar opties, maar het zijn allemaal tijdelijke plekken. De wens is om een plek voor altijd te hebben.

 • Over het onderwerp ‘de buurman blokkeert de weg’: er is onduidelijkheid over hoe het beste te handelen in het belang van de tuinderij. Sommige mensen hebben de neiging de politie te bellen. Maria en Klarien denken dat dit de tuinderij niet ten goede komt. Zij zien de buurman als ware het een natuurverschijnsel waar we nou eenmaal mee te dealen hebben. Maria en Klarien hebben de sterke wens om als tuinderij, als groep als geheel, een goede strategie die breed gedragen wordt door de groep te hebben.

 • Sommige mensen hebben last van hondenpoep. Op de parkeerplaats is dit er nou eenmaal, we zitten in het buitengebied, daar heb je dat. Mocht het voorkomen dat er poep op de tuinderij is dan graag even melden en opruimen. Dit komt gelukkig nauwelijks voor.

 • Tijdens de vorige jaarvergadering gaven Maria en Klarien aan dat we een opslag wilde maken voor de groente voor in de winter. Landonzekerheid is de reden dat we

  Verslag Jaarvergadering CSA de Wilde Peen 16 feb 2024

  Hier volgt een beknopt verslag van wat er is besproken op de jaarvergadering van vrijdagavond 16 februari op de zolder van zorgboerderij Makandra. Er waren ongeveer dertig oogstdeelhouders aanwezig.

  Update vanuit de tuinders:

  • Over de wintergroente velden: in 2023 hadden we onze winter kolen, de aardappels, en een deel van de pompoenen op land van biologische akkerbouwer/aspergeteler Han te Ronde in Wageningen. Daarnaast hadden we op het ‘krokodillenveld’, bij kennissen in Bennekom, yacon en een deel pompoen staan. Beide contacten zijn heel positief. Hoeveel plek Han voor komend jaar heeft is nog even de vraag. Er lopen nog een paar opties, maar het zijn allemaal tijdelijke plekken. De wens is om een plek voor altijd te hebben.

  • Over het onderwerp ‘de buurman blokkeert de weg’: er is onduidelijkheid over hoe het beste te handelen in het belang van de tuinderij. Sommige mensen hebben de neiging de politie te bellen. Maria en Klarien denken dat dit de tuinderij niet ten goede komt. Zij zien de buurman als ware het een natuurverschijnsel waar we nou eenmaal mee te dealen hebben. Maria en Klarien hebben de sterke wens om als tuinderij, als groep als geheel, een goede strategie die breed gedragen wordt door de groep te hebben.

  • Sommige mensen hebben last van hondenpoep. Op de parkeerplaats is dit er nou eenmaal, we zitten in het buitengebied, daar heb je dat. Mocht het voorkomen dat er poep op de tuinderij is dan graag even melden en opruimen. Dit komt gelukkig nauwelijks voor.

  • Tijdens de vorige jaarvergadering gaven Maria en Klarien aan dat we een opslag wilde maken voor de groente voor in de winter. Landonzekerheid is de reden dat we nog geen duurzame opslag hebben gebouwd.

  • Opmerkelijke uitdagingen teelten 2023/2024:

   • Winterpeen. We hebben op de tuin vroege en late peen. De vroege peen ging goed. De winterpeen ging minder goed, dit komt doordat winterpeen gedund en gewied moet worden, terwijl er ook nog doek overheen moet tegen de wortelvlieg waardoor het in de gaten houden lastiger is, en dat ook op het moment in de zomer dat er heel veel ander werk ook is én dat een van de tuinders op vakantie is. Voorstel is om arbeid in te huren voor het verzorgen van de winterpeen.

   • Komkommer: Helaas hebben we grote uitdagingen met de komkommer. We gaan planten uitwisselen met collega’s om zo met elkaar verder te leren en te kijken wat werkt.

   • Mais: muizen vonden maisplantjes lekker als ze net gekiemd waren.

   • Boerenkool: geliefd bij duiven

   • Aardappels: het was heel koud in het begin van het seizoen. Daarna was het lang droog. Het is niet gebruikelijk aardappels water te geven. Wellicht gaan we dat in de toekomst toch doen. Verder is de druk van colorado-kevers in die regio (Wageningse Eng) heel hoog.

   • Courgette: Veel plagen kwamen tegelijk: mieren, luizen. Samenwerking tussen deze insecten.

  Vraag: hoe zit het met bloemkool? Mieren beschadigden de kleine planten, daardoor was er minder oogst dan we hoopten.

  Financieel jaarverslag en begroting

  Uitleg van Maria. Beter resultaat dan verwacht, dus ook hoger uurloon voor tuinders.

  Vraag: is onderhoud machines correct geboekt (niet te laag) vanwege reparatie van machines?

  Vraag: is 150 aandeelhouders de max? Ja, voor de tuinders is 150 oogstdeelhouders het maximum. Dat gaat samen met hoe de tuinderij is ingericht: weinig mechanisatie en het hele jaar door groente beschikbaar. Dat is een bewuste keuze.

  Begroting 2024 is aangepast voor inflatie.

  Voorstel van tuinders: arbeid inzetten voor winterpeen? Akkoord.

  Pensioen: vraag hoe dit te doen is nog open. Discussie over fiscale regelingen. Tuinders zoeken antikapitalistisch pensioenfonds. Dit jaar voor het eerste ruimte voor pensioen in uurloon.

  Jaarbijdrage. Gesprek over betekenis gemiddelde bijdrages.

  Oogstdeelhouders statistics

  Spreiding van 80-1200 euro. Mediaan gaat omhoog in 2023/24. Principe blijft dat iedereen bijdraagt naar draagkracht.

  Wachtlijst van 100 mensen. Tuinders hopen op nieuwe tuinder. Willen het liever niet zelf dragen. Wel stimuleren.

  Zijn er, zoals het nu gaat op de tuinderij, dingen waar je moeite mee hebt?

  • Dat we op zondag niet mogen komen

  • Onkruid is een uitdaging. Soms lastig om de groenten terug te vinden en te oogsten.

  • Gerrit wil wel het hekje sterker maken.

  • Iemand mist bordjes. Reactie: klopt, moet aan gewerkt worden.

  Vragen

  • Is er contact met tuinderij Lichtveen in Bennekom? > Jazeker! Zij zijn, net als CSA de Wilde Peen, lid van vereniging StreekWaar, duurzame lokale producenten organisatie rondom Wageningen, waar een groot deel van de producenten vrienden van elkaar zijn. Daarnaast zijn we als CSA de Wilde Peen lid van de landelijke organisaties voor vergelijkbare intiatieven: van vereniging de Biotuinders, van het CSA netwerk, en van vereniging Toekomstboeren. Zie hier meer over deze organisaties en onze gedeelde visie van agroecologie.

  • Suggestie: kunnen we een FAQ toevoegen? Wens om keuzes en uitgangspunten bij te houden. Marijke pakt dit op. Men kan ook in de appgroep. Nu 25 leden.

  • Een lid vindt oogstbericht een feestje.

  Hierna gingen we uiteen in groepjes en werkten we aan verschillende onderwerpen.

  nog geen duurzame opslag hebben gebouwd.

 • Opmerkelijke uitdagingen teelten 2023/2024:

  • Winterpeen. We hebben op de tuin vroege en late peen. De vroege peen ging goed. De winterpeen ging minder goed, dit komt doordat winterpeen gedund en gewied moet worden, terwijl er ook nog doek overheen moet tegen de wortelvlieg waardoor het in de gaten houden lastiger is, en dat ook op het moment in de zomer dat er heel veel ander werk ook is én dat een van de tuinders op vakantie is. Voorstel is om arbeid in te huren voor het verzorgen van de winterpeen.

  • Komkommer: Helaas hebben we grote uitdagingen met de komkommer. We gaan planten uitwisselen met collega’s om zo met elkaar verder te leren en te kijken wat werkt.

  • Mais: muizen vonden maisplantjes lekker als ze net gekiemd waren.

  • Boerenkool: geliefd bij duiven

  • Aardappels: het was heel koud in het begin van het seizoen. Daarna was het lang droog. Het is niet gebruikelijk aardappels water te geven. Wellicht gaan we dat in de toekomst toch doen. Verder is de druk van colorado-kevers in die regio (Wageningse Eng) heel hoog.

  • Courgette: Veel plagen kwamen tegelijk: mieren, luizen. Samenwerking tussen deze insecten.

Vraag: hoe zit het met bloemkool? Mieren beschadigden de kleine planten, daardoor was er minder oogst dan we hoopten.

Financieel jaarverslag en begroting

Uitleg van Maria. Beter resultaat dan verwacht, dus ook hoger uurloon voor tuinders.

Vraag: is onderhoud machines correct geboekt (niet te laag) vanwege reparatie van machines?

Vraag: is 150 aandeelhouders de max? Ja, voor de tuinders is 150 oogstdeelhouders het maximum. Dat gaat samen met hoe de tuinderij is ingericht: weinig mechanisatie en het hele jaar door groente beschikbaar. Dat is een bewuste keuze.

Begroting 2024 is aangepast voor inflatie.

Voorstel van tuinders: arbeid inzetten voor winterpeen? Akkoord.

Pensioen: vraag hoe dit te doen is nog open. Discussie over fiscale regelingen. Tuinders zoeken antikapitalistisch pensioenfonds. Dit jaar voor het eerste ruimte voor pensioen in uurloon.

Jaarbijdrage. Gesprek over betekenis gemiddelde bijdrages.

Oogstdeelhouders statistics

Spreiding van 80-1200 euro. Mediaan gaat omhoog in 2023/24. Principe blijft dat iedereen bijdraagt naar draagkracht.

Wachtlijst van 100 mensen. Tuinders hopen op nieuwe tuinder. Willen het liever niet zelf dragen. Wel stimuleren.

Zijn er, zoals het nu gaat op de tuinderij, dingen waar je moeite mee hebt?

 • Dat we op zondag niet mogen komen

 • Onkruid is een uitdaging. Soms lastig om de groenten terug te vinden en te oogsten.

 • Gerrit wil wel het hekje sterker maken.

 • Iemand mist bordjes. Reactie: klopt, moet aan gewerkt worden.

Vragen

 • Is er contact met tuinderij Lichtveen in Bennekom? > Jazeker! Zij zijn, net als CSA de Wilde Peen, lid van vereniging StreekWaar, duurzame lokale producenten organisatie rondom Wageningen, waar een groot deel van de producenten vrienden van elkaar zijn. Daarnaast zijn we als CSA de Wilde Peen lid van de landelijke organisaties voor vergelijkbare intiatieven: van vereniging de Biotuinders, van het CSA netwerk, en van vereniging Toekomstboeren. Zie hier meer over deze organisaties en onze gedeelde visie van agroecologie.

 • Suggestie: kunnen we een FAQ toevoegen? Wens om keuzes en uitgangspunten bij te houden. Marijke pakt dit op. Men kan ook in de appgroep. Nu 25 leden.

 • Een lid vindt oogstbericht een feestje.

Hierna gingen we uiteen in groepjes en werkten we aan verschillende onderwerpen.