Zaadkeuze bij De Wilde Peen

Wij kiezen meestal voor gewoon, natuurlijk veredeld zaad. Bij zaadhandel de Bolster kun je kiezen voor zaadvast of ‘hybride’, bij Bingenheimer Saatgut in Duitsland hebben ze alleen maar zaadvaste rassen.

Zaadvast zaad is zaad waar je van de planten later weer zaad kunt nemen om mee verder te kweken. Je krijgt dan ongeveer dezelfde groente. Er is ook hybridezaad (F1 wordt dat ook genoemd). Dat is voortgekomen uit een kruising van 2 superver ingeteelde rassen, die allebei op 1 eigenschap zijn doorgefokt. De planten die je dan krijgt zijn enorm uniform en sterk op de geselecteerde eigenschappen. Maaarrr- als je dan van deze fantastische planten zaden gaat oogsten komen er uit die zaden allemaal minkukels!

Zogenaamd ‘zaadvaste rassen’ zijn ontstaan zonder manipulatie, gewoon met klassieke veredeling : kies de mooie planten en neem daar zaad van en doe dat vaak genoeg tot de eigenschap die je wilt sterk genoeg is/ je blij bent met het ras. Er zijn ook methoden van vermeerdering (bij gangbare zaden) waarbij genetische manipulatie wordt gebruikt.
Wij kiezen graag voor natuurlijk. Dat betekent ook onbedoelde bloemen, variatie in grootte en vorm en minder oogstzekerheid:-)

land

Ons ideaal is dat landbouwgrond beheerd wordt door boeren/ mensen die van dat land leven. En daarbij hoort dat de grond niet weggenomen kan worden onder deze mensen. We willen graag proberen om in Ede (in beginsel voor De Wilde Peen, maar gebruikers moeten natuurlijk kunnen wisselen) grond ‘uit de markt’ te halen. De grond moet dan worden vrijgekocht en bijvoorbeeld worden ondergebracht in een (Edese? Buurtgebonden?) stichting die gebruiksvoorwaarden zal stellen, zodat duurzame landbouw en natuur geborgd blijven in de verre toekomst. Er zijn meer organisaties en mensen in Nederland en daarbuiten die met deze ideeën werken, waar wij van kunnen leren. Rondom tuinderij ‘t Leeuweriksveld heeft een groep burgers grond vrijgekocht, Terre de Liens zorgt in Frankrijk dat grond beschikbaar blijft voor duurzame landbouw, over de hele wereld zijn “community land trusts“, waar burgers grond gezamenlijk beheren.

We hebben een werkgroepje gevormd tijdens de vergadering en dit en praktische korte termijn zaken zullen we daarin aanpakken.

Wat zou het mooi zijn als dat ons zou lukken!

visie tuinderij de Wilde Peen

Het idee achter de wilde peen, komt uit een werkelijkheid die ver uitstijgt boven Ede en onze eigen landbouwwensen. Het huidige landbouwsysteem is niet houdbaar. Er moeten mega investeringen worden gedaan, financieel, lichamelijk, psychisch, door boeren die iets produceren wat op de markt bijna niets opbrengt. Door dit uithollende systeem moet door boeren ingeleverd worden op alle waarden behalve korte termijn financieel gewin – hoofdzakelijk voor de financiers eromheen. DOOR: MARIA & KLARIEN

De waarden biodiversiteit, landschap, klimaat, milieu en dierenwelzijn zien wij als product van landbouw, naast het product ‘voedsel’. Wij staan er niet achter om voedsel te produceren ten koste van de andere waarden. We denken dat veel mensen onze visie eigenlijk wel delen, maar zelf zo ver, letterlijk, van het systeem af staan, dat het maken van keuzen die bij hun dieper liggende idealen liggen niet voor de hand ligt en moeilijk is.

Community Supported Agriculture zien wij als de (voor ons) best mogelijke oplossing: Door als landbouw in contact te zijn met consumenten, kan de landbouw meer van de mensen zelf worden. We delen dan de rijkdom, niet alleen in voedsel maar dus ook in wat we nog meer produceren. Voor de boer wordt op deze manier landbouw mogelijk gemaakt en meer betekenisvol, zonder dat de groentenprijs de pan uitrijst.

We kunnen delen in het zoeken naar oplossingen waar boeren zoals wij in het hele land- nee de hele wereld?-  tegenaan lopen. Betrokken burgers denken samen met betrokken boeren na over oplossingen en zoeken manieren om samen het landbouwsysteem met meer waarden vorm te geven.

Een van de grote uitdagingen voor (deze vorm van) landbouw is toegang tot land. Door onzekere pachtconstructies wordt het boeren onmogelijk gemaakt te investeren in bodemvruchtbaarheid, in de relatie met de omgeving (burgers), in houtige gewassen (bomen, vruchten, struiken) omdat die allemaal langere termijn investeringen vragen. Ook voor de andere eerder genoemde waarden biodiversiteit, landschap, klimaat, milieu en dierenwelzijn is lange termijn of een duurzame relatie tot grond voorwaarde.

Hierom willen wij graag samen met de oogstaandeelhouders de Wilde Peen vormgeven. Een jaarlijks oogstaandeelhoudersvergadering is daarvoor slechts één middel. Tussentijds is er altijd de mogelijkheid om ideeën te delen. We groeien graag samen met de oogstaandeelhouders verder naar een steeds meer door de gemeenschap gedragen tuinderij.