visie tuinderij de Wilde Peen

Het idee achter de wilde peen, komt uit een werkelijkheid die ver uitstijgt boven Ede en onze eigen landbouwwensen. Het huidige landbouwsysteem is niet houdbaar. Er moeten mega investeringen worden gedaan, financieel, lichamelijk, psychisch, door boeren die iets produceren wat op de markt bijna niets opbrengt. Door dit uithollende systeem moet door boeren ingeleverd worden op alle waarden behalve korte termijn financieel gewin – hoofdzakelijk voor de financiers eromheen. DOOR: MARIA & KLARIEN

De waarden biodiversiteit, landschap, klimaat, milieu en dierenwelzijn zien wij als product van landbouw, naast het product ‘voedsel’. Wij staan er niet achter om voedsel te produceren ten koste van de andere waarden. We denken dat veel mensen onze visie eigenlijk wel delen, maar zelf zo ver, letterlijk, van het systeem af staan, dat het maken van keuzen die bij hun dieper liggende idealen liggen niet voor de hand ligt en moeilijk is.

Community Supported Agriculture zien wij als de (voor ons) best mogelijke oplossing: Door als landbouw in contact te zijn met consumenten, kan de landbouw meer van de mensen zelf worden. We delen dan de rijkdom, niet alleen in voedsel maar dus ook in wat we nog meer produceren. Voor de boer wordt op deze manier landbouw mogelijk gemaakt en meer betekenisvol, zonder dat de groentenprijs de pan uitrijst.

We kunnen delen in het zoeken naar oplossingen waar boeren zoals wij in het hele land- nee de hele wereld?-  tegenaan lopen. Betrokken burgers denken samen met betrokken boeren na over oplossingen en zoeken manieren om samen het landbouwsysteem met meer waarden vorm te geven.

Een van de grote uitdagingen voor (deze vorm van) landbouw is toegang tot land. Door onzekere pachtconstructies wordt het boeren onmogelijk gemaakt te investeren in bodemvruchtbaarheid, in de relatie met de omgeving (burgers), in houtige gewassen (bomen, vruchten, struiken) omdat die allemaal langere termijn investeringen vragen. Ook voor de andere eerder genoemde waarden biodiversiteit, landschap, klimaat, milieu en dierenwelzijn is lange termijn of een duurzame relatie tot grond voorwaarde.

Hierom willen wij graag samen met de oogstaandeelhouders de Wilde Peen vormgeven. Een jaarlijks oogstaandeelhoudersvergadering is daarvoor slechts één middel. Tussentijds is er altijd de mogelijkheid om ideeën te delen. We groeien graag samen met de oogstaandeelhouders verder naar een steeds meer door de gemeenschap gedragen tuinderij.