Commons in de landbouw in Ede. Hoe?

CSA de Wilde Peen zoekt nog steeds land. Voor de wintergroenten, maar eigenlijk ook voor zekerheid. Op dit moment pachten we de grond voor vijf jaar, waarvan dit het derde jaar is. Zekerheid op land is essentieel om goed te kunnen boeren.

Daarnaast heeft de Wilde Peen nu een wachtlijst van 80 mensen, die naar verwachting lang niet allemaal in mei kunnen instromen. Omdat we als Wilde Peen niet willen groeien in aantal oogstdeelhouders zou het mooi zijn als er meer grond beschikbaar komt voor meer groenteteelt.

Commons Ede is een aantal jaren geleden ontstaan vanuit de land-zoek vraag van de Wilde Peen, maar zoekt breder land. Commons Ede wil, net als de landelijke stichting Grond van Bestaan dat wil, landbouwgrond ‘uit de markt’ halen, en zorgen dat boeren samen met de mensen die erbij betrokken zijn zekerheid hebben om het land te gebruiken. Commons Ede organiseert op zaterdag 18 november een avond hierover, om te informeren en meer bekendheid te geven aan de commons. De avond is informatief, gezellig, helemaal vrijblijvend, bedoeld voor breed geïnteresseerden. Klik hier voor de uitnodiging, en stuur die vooral ook door!

 

Kom je ook?
Zaterdag 19 november 2023
19:00 tot 22:00 in Astrant, Ede
Hier vind je meer info en kan je je aanmelden om een gratis drankje te reseveren.